Filtr HEPA seria HPM

Filtr HEPA seria HPM,

Zastosowanie

Ten rodzaj filtrów został idealnie dostosowany do użytku w szpitalach i innych sektorach takich jak przemysł nuklearny, przetwórstwo spożywcze i przy produkcji półprzewodników. Filtry HEPA są niezawodne dzięki nieustannym kontrolom oraz testom jakości.

Konstrukcja

Filtr HEPA seria HPM, zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności ich działania i niskich kosztach zużycia energii elektrycznej.

 E10, E11, H13, H14

SPECYFIKACJE

 strefy czyste – pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym, rekultywacja azbestu, sale operacyjne
Rama:MDF
Separatory:Aluminiowe
Spoiwo: Klej dwuskładnikowy poliuretanowy
Materiał filtracyjny:Papier z włókna szklanego
Uszczelka:Pianka poliuretanowa
Maksymalne /zalecane ciśnienie: 500 Pa
Maksymalna temperatura pracy: 70 °C
Maksymalna wilgotność względna: 90%

Instalacja

Podczas instalowania filtrów HEPA należy przestrzegać poniższych zasad:

  • Należy unikać dotykania filtra (materiał filtracyjny)
  • Każdy filtr HEPA powinien być sprawdzany po instalacji, aby upewnić się, że jest prawidłowo zainstalowany i pozbawiony uszkodzeń
  • Należy zachować wyniki wszystkich testów i kontroli jakości przeprowadzanych na filtrach
  • Sprawdź, czy filtry posiadają odpowiednie oznaczenia
  • Należy upewnić się czy przepływ powietrza przez filtr nie przekracza 25%. Przekroczenie tego limitu może spowodować zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu filtra lub jego uszkodzenie
  • Należy upewnić się czy ramki i filtry są czyste i czy uszczelki sa w nienaruszonym stanie
  • Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej, również przy wymianie filtra
  • Wszystkie dane dotyczące instalacji filtra powinny być zachowane: data instalacji, początkowy opór, data wymiany