Filtr HEPA Seria HVG

Filtr HEPA Seria HVG

Zastosowanie

Ten rodzaj filtrów został dostosowany do użytku w szpitalach, jak również wielu innych sektorach, takich jak przemysł nuklearny, przetwórstwo spożywcze i przy produkcji półprzewodników.
Filtry HEPA należą do grupy filtrów niezawodnych w jakości działania, jako, że poddawane są nieustannym kontrolom oraz rozległym testom jakości.

Konstrukcja

Filtr HEPA Seria HVG zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności ich działania i niskich kosztach zużycia energii elektrycznej.

Klasa filtra

Klasa filtra zgodnie z normą EN1822: E10, E11, H13, H14.

SPECYFIKACJE

Zastosowanie: Pomieszczenia czyste (“cleanroom’y”), utylizacja azbestu, sale operacyjne.
Rama:Galwanizowana stal.
Separator: Klej termotopliwy
Spoiwo: Dwuskładnikowy poliuretan
Materiał filtracyjny:Papier z włókna szklanego.
Uszczelka: Spieniony poliuretan.
Klasa filtra zgodnie z normą EN1822: E10, E11, H13, H14.
Maksymalne / zalecane ciśnienie: 500 Pa.
Maksymalna temperatura pracy : 70 °C
Maksymalna wilgotność względna:90%

Instalacja

Podczas instalowania filtrów HEPA należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  • Należy unikać bezpośredniego dotykania materiału filtracyjnego (może to spowodować jego zniszczenie).
  • Po zamontowaniu filtra należy upewić się, że został on poprawnie zainstalowany i nie ma uszkodzeń.
  • Należy przechowywać wszystkie kopie raportów, testów, kontroli jakości.
  • Sprawdzić, czy filtry posiadają odpowiednie oznaczenia.
  • Należy upewnić się, że natężenie przepływu powietrza przez filtr nie zostanie przekroczone o ponad 25% .
  • Wartość powyżej tego limitu może spowodować problemy w prawidłowym funkcjonowaniu filtra lub nawet go zniszczyć.
  • Sprawdzić czy ramki i filtry są czyste oraz czy uszczelki są w nienaruszonym stanie.
  • Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej, również przy usuwaniu zużytych filtrów.
  • Wszystkie dane filtra powinny być rejestrowane: typ, data instalacji, początkowy opór, data wymiany.