Filtr HEPA Seria HLA

Filtr HEPA Seria HLA

Zastosowanie

Ten rodzaj filtrów został dostosowany do użytku w szpitalach, jak również wielu innych sektorach, takich jak przemysł nuklearny, przetwórstwo spożywcze i przy produkcji półprzewodników. Filtry HEPA (Filtr HEPA Seria HLA) należą do grupy filtrów niezawodnych w jakości swojego działania, jako że poddawane są nieustannym kontrolom oraz rozległym testom jakości.

Konstrukcja

Filtr HEPA Seria HLA  zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej efektywności ich działania i niskich kosztach zużycia energii elektrycznej.

Klasa filtra

Klasa filtra zgodnie z normą EN1822: E10, E11, H13, H14.

SPECYFIKACJE

Zastosowanie: Pomieszczenia czyste (“cleanroom’y”), sale operacyjne
Rama: Aluminium
Separator: Klej termotopliwy
Spoiwo: Dwuskładnikowy poliuretan
Materiał filtracyjny: Papier z włókna szklanego
Uszczelka: Spieniony poliuretan
Maksymalne / zalecane ciśnienie: 500 Pa
Maksymalna temperatura pracy: 70 °C
Maksymalna wilgotność względna: 90%

Instalacja

Podczas instalowania filtrów HEPA należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  • Należy unikać bezpośredniego dotykania materiału filtracyjnego (może to spowodować jego zniszczenie).
  • Po zamontowaniu filtra należy upewić się, że został on poprawnie zainstalowany i nie ma uszkodzeń.
  • Należy przechowywać wszystkie kopie raportów, testów, kontroli jakości.
  • Sprawdź, że filtry posiadają odpowiednie oznaczenia.
  • Należy upewnić się, że natężenie przepływu powietrza przez filtr nie zostanie przekroczone o ponad 25% . Wartość powyżej tego limitu może spowodować problemy w prawidłowym funkcjonowaniu filtra lub nawet go zniszczyć.
  • Należy upewnić się, czy ramki i filtry są czyste oraz czy uszczelki są w nienaruszonym stanie.
  • Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej, również przy usuwaniu zużytych filtrów.
  • Wszystkie dane filtra powinny być rejestrowane: typ, data instalacji, początkowy opór, data wymiany.

Czym jest Filtr HEPA ?